Strona Główna 2

mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń
Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Ozimska 75, 53-370 Opole

Pokój: Oz-101
E-mail: k.tomczak-horyn@po.opole.pl

Konsultacje :

czwartek (tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15): 9:30-11:00, s. Oz. 101
niedziela (tyg. 2, 4, 6, 8, 10): 10:50-12:20, s. S-210