Publikacje

2021

 1. Tomczak-Horyń K., Bednarz D.: Badanie kultury proinnowacyjnej na wybranym przykładzie. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 3-4, 2021, s. 2 – 7.
 2. Tomczak-Horyń K.: Postawa twórcza pracowników-wyniki badań.[w:] Kazojć K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu, wiedza-decyzje-innowacje. Wyd. Volumina, Szczecin 2021, 17-27.

2020

 1. Tomczak-Horyń K.: Mikrofundamenty w ocenie prokreatywnej kultury przedsiębiorstwa — koncepcja i zastosowanie. [w:] Knosala R. (red.):Inżynieria Zarządzania, Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, 85-93.
 2. Tomczak – Horyń Kamila: Assessment of the creative culture and level of innovation in a company- case study. w: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth. Proceedings of the 35nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, International Business Information Management Association ,ISBN: 978-0-9998551-4-0, ss. 11142-11149.

2019

 1. Tomczak-Horyń K., Wasilewska B.: Model of the employees’ recruitment for creative teams in manufacturing company. Management and Production Engineering Review, Vol 10, No 4, 2019, pp. 55-64. DOI: 10.24425/mper.2019.131445
 2. Knosala R., Tomczak-Horyń K., Wasilewska B: Kreatywność pracowników i twórcze zespoły, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. https://www.pwe.com.pl/ksiazki/kreatywnosc-pracownikow-i-tworcze-zespoly,p23430799
 3. Tomczak Horyń K., Knosala R.: Badanie wpływu kreatywności innowatorów na rozwój innowacji w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] Knosala R. (red.):Inżynieria Zarządzania, Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 113-122.
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena kreatywności innowatorów, Studia i Prace WNEIZ, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 55, “Zarządzanie”, Szczecin 2019, s. 269-279, ISSN:2450-7733. DOI: 10.18276/sip.2019.55-23

2018

 1. Wasilewska B., Tomczak-Horyń K., Knosala R.: Methodology of selecting innovators and support for innovator activity, [in:], Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. The 32nd International Business Information Management Association Conference, (ed.): Khalid S. Soliman, Sewilla 2018, pp. 281-289.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego, Studia i Prace WNEIZ US, nr 52/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 215–224. DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-16
 3. Tomczak – Horyń K., Wasilewska B., Knosala R.: Pomiar kreatywności pomysłodawców innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe 2018, nr 162, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, s. 77–88. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/846
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena poziomu wprowadzonych innowacji w wybranych przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 130–138.

2017

 1. Tomczak-Horyń K., Knosala R.: The study project on employees creativity effect on innovation in a manufacturing company, [in:] K.S. Soliman (ed.): Proceedings of the 30th International Business Information Managment Association Conference. Madrit, Spain 2017, pp. 1918–1926.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4, 2017, s. 47 – 54.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena próbki pracy innowatorów, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, t. 1, s. 118–126.

2016

 1. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, t.1 s. 228 – 235.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2016, s. 34 – 39.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of Employees’ Creativity as a Stimulator of Company Development. Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, pp. 709–716.

2015

 1. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Kryteria doboru pracowników do kreatywnych zespołów [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, t. 1, s. 329 – 337.

2014

 1. Tomczak-Horyń K., Knosala R.: Analiza psychometryczna kwestionariusza do mierzenia postawy twórczej pracowników produkcyjnych. Logistyka. nr 6, 2014, s. 12459-12463, bibliogr. 8 poz., rys., tab. [CD4].
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór kryteriów do oceny kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, t. 1, s. 203 – 2011.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie do badania poziomu kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:]  Łebkowski P. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, AGH, Kraków 2014.
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of employee creativity in the context of production accounting system, [w:] Czasopismo Techniczne- Technical Transations. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, s. 64 – 73.

2013

 1. Tomczak–Horyń K., Knosala R.: System rozliczania pracowników produkcyjnych w przykładowym przedsiębiorstwie, [w:] Matuszek J., Gregor M., Mičieta B. (red.): Metody i techniki zarządzania. Oficyna Wydawnicza ATH, Bielsko–Biała 2013, s. 53 – 64.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór metody generowania innowacyjnego produktu na przykładzie praktycznym, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, t. 2, s. 258 – 269.