Podpis plików pracy magisterskiej

Pliki poszczególnych wersji pracy magisterskiej przesyłane do sprawdzenia powinny być podpisane według następującego wzoru:

Praca mgr_Nazwisko Inicjały imienia._data

Przykład: Praca mgr_Kowalski J._10.02.2022