OIWOR_Ekspert2_informacja

Otrzymałam informację odnośnie problemu z połączeniem do VPN. Prawdopodobnie nie mają Państwo uruchomionej usługi eduroam, która jest wymagana, aby VPN działał. Stosowna informacja jest w instrukcji.
“UWAGA dla studentów: Aby uzyskać dostęp do serwera VPN należy mieć aktywną usługę eduroam.
Dostęp do sieci eduroam studenci mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.opole.pl.”