O mnie

Od  2012 r. jestem pracownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Obecnie na stanowisku adiunkta.

W zakres moich dydaktycznych obowiązków wchodzi prowadzenie zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekty i laboratoria) na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka.

W skład dotychczas prowadzonych przeze mnie przedmiotów wchodzą: ocena i wybór optymalnych rozwiązań, współczesne systemy organizacji produkcji, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, makroekonomia, zintegrowane systemy zarządzania, controlling w inżynierii produkcji, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania, metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań, towaroznawstwo, tworzenie i rozwijanie efektywnych zespołów, zarządzanie innowacjami, zarządzanie relacjami z klientem, prawo gospodarcze, psychologia, socjologia, zarządzanie strategiczne dla inżynierów, mikroekonomia.

Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest: „Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji”. Przewód doktorski został otwarty 15.02.2017 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji uzyskałam 06.02.2019 r. 

Moje zainteresowania naukowe obejmują: inżynierię produkcji, zarządzanie innowacjami, motywację pracowników, psychologię kreatywności oraz inteligencję emocjonalną.

LpRokOsiągnięcia naukowe/organizacyjne/prowadzone warsztaty
07.03.2022-nadalCzłonek Rady dydaktycznej kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
12.2021Nagroda projakościowa JM Rektora za rok 2020
15.11.2021Recenzent pracy złożonej na konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie organizowanym przez PTZP
1-2.04.2021Recenzent prac naukowych 37th IBIMA Conference on Vision 2025
08.02.2021Organizacja konkursu dla uczestników Dziecięcej Politechniki Opolskiej
https://www.facebook.com/DzieciecaPolitechnikaOpolska/posts/140906137879028
12.2020Uczestnictwo w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzenie zajęć dotyczących przepisów prawa pracy oraz BHP będące elementem programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa"
12.2020Nagroda projakościowa JM Rektora za rok 2019
05.12.2020Wykład otwarty pt. „Trening kreatywności” w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej
09.09.2020Wykład otwarty pt. "Kreatywność w miejscu pracy"
10.2020-10.2021Opiekun SKN Expert
10.2020-10.2021Udział w projekcie Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki"
1-2.04.2020
4-5 11.2020
Recenzent prac naukowych 36th oraz 35th IBIMA Conference on Vision 2025
2020-2023Członek Komisji Rewizyjnej PTZI
23.02.2020Drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Doktorów z zakresu Cyfryzacji Produkcji organizowanym przez PTZP i PTZI
09.01.2020Prowadzenie warsztatów pt. "Od wyobraźni do innowacji" w ramach Dnia inżyniera
21-22.10.2019Udział w szkoleniu: Zarządzanie talentami w organizacji
28-29.09.2019Udział w warsztatach Destination Imagination
24.02.2019Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii organizowanym przez PTZP i PTZI
2019Współautor książki "Kreatywność pracowników i twórcze zespoły"
2019Członek Zarządu Fundacji Kuźnia Kreatywności Profesora Ryszarda Knosali
24.10.2018Prowadzenie warsztatów „Badanie kreatywności pracowników i budowa twórczych zespołów”, organizowanych przez PTZI oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
09.05.2018Prowadzenie warsztatów poświęconych pracy zespołowej i kreatywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w klasie III technikum elektrycznego, w ramach promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
01.02-30.04.2018Stypendium doktorskie przyznane na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r.
2017-2018Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez PTZP
18.10.2017Prowadzenie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Opolszczyźnie 2017
04.10.2017Prowadzenie warsztatów z Diagnozowania kreatywności pracowników i budowy twórczych zespołów w ramach I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów, organizowanych przez PTZI oraz Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
29.05.2017Prowadzenie warsztatów „Poznaj swoją kreatywność i rolę w zespole” w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki 2017
30.03.2017Organizacja oraz wystąpienie na Dniach Otwartych na WIPIL
2017-2019Członek zespołu do spraw promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2016-nadalCzłonek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI)
01.11.2014-30.04.2015Doradztwo w przedsiębiorstwie MEBLONOWAK w ramach projektu: "Czas na innowacje Opolszczyzno- Kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje"
Luty 2014Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2014Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
2013/20142013/2014 Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (WIPIL)
2013Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
2012-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP)
2011-2012I miejsce w konkursie na najlepszego studenta na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Polsce