O mnie

Od  2012 r. jestem pracownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Obecnie na stanowisku adiunkta.

W zakres moich dydaktycznych obowiązków wchodzi prowadzenie zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekty i laboratoria) na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka.

W skład dotychczas prowadzonych przeze mnie przedmiotów wchodzą: ocena i wybór optymalnych rozwiązań, współczesne systemy organizacji produkcji, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, makroekonomia, zintegrowane systemy zarządzania, controlling w inżynierii produkcji, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania, metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań, towaroznawstwo, tworzenie i rozwijanie efektywnych zespołów, zarządzanie innowacjami, zarządzanie relacjami z klientem, prawo gospodarcze, psychologia, socjologia.

Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest: „Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji”. Przewód doktorski został otwarty 15.02.2017 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji uzyskałam 06.02.2019 r. 

Moje zainteresowania naukowe obejmują: inżynierię produkcji, zarządzanie innowacjami, motywację pracowników, psychologię kreatywności oraz twórcze rozwiązywanie problemów.

LpRokOsiągnięcia naukowe/organizacyjne/prowadzone warsztaty
12.2020Nagroda projakościowa JM Rektora za rok 2019
05.12.2020Wykład otwarty pt. „Trening kreatywności” w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej
09.09.2020Wykład otwarty pt. "Kreatywność w miejscu pracy"
10.2020-nadalOpiekun SKN Expert
10.2020-nadalUdział w projekcie Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki"
2020-2023Członek Komisji Rewizyjnej PTZI
23.02.2020Drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Doktorów z zakresu Cyfryzacji Produkcji organizowanym przez PTZP i PTZI
09.01.2020Prowadzenie warsztatów pt. "Od wyobraźni do innowacji" w ramach Dnia inżyniera
21-22.10.2019Udział w szkoleniu: Zarządzanie talentami w organizacji
28-29.09.2019Udział w warsztatach Destination Imagination
24.02.2019Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii organizowanym przez PTZP i PTZI
2019Współautor książki "Kreatywność pracowników i twórcze zespoły"
2019Członek Zarządu Fundacji Kuźnia Kreatywności Profesora Ryszarda Knosali
24.10.2018Prowadzenie warsztatów „Badanie kreatywności pracowników i budowa twórczych zespołów”, organizowanych przez PTZI oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
09.05.2018Prowadzenie warsztatów poświęconych pracy zespołowej i kreatywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w klasie III technikum elektrycznego, w ramach promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
01.02-30.04.2018Stypendium doktorskie przyznane na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r.
2017-2018Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez PTZP
18.10.2017Prowadzenie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Opolszczyźnie 2017
04.10.2017Prowadzenie warsztatów z Diagnozowania kreatywności pracowników i budowy twórczych zespołów w ramach I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów, organizowanych przez PTZI oraz Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
29.05.2017Prowadzenie warsztatów „Poznaj swoją kreatywność i rolę w zespole” w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki 2017
30.03.2017Organizacja oraz wystąpienie na Dniach Otwartych na WIPIL
2017-2019Członek zespołu do spraw promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2016-nadalCzłonek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI)
Luty 2014Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2014Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
2013/20142013/2014 Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (WIPIL)
2013Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
2012-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP)
2011-2012I miejsce w konkursie na najlepszego studenta na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Polsce