Godziny rektorskie 05.12

W związku ze spotkaniem dotyczącym omówienia kryteriów oceny parametrycznej w dniu 5.12 ogłoszono godziny rektorskie od 10:30-14:00