Odwołanie do literatury

Powołując się w tekście na literaturę, należy podać ujęty w nawias [ ] numer, pod którym dana praca występuje w wykazie literatury.

Odwołanie do literatury wstawiamy według następujących kroków:

  1. Opracowanie wykazu literatury  alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora pracy.

2. Wybór miejsca w tekście, w którym ma być wstawione odwołanie do  literatury.

3. Wybór odpowiedniej pozycji w spisie literatury, która ma być wstawiona w tekście.