OIWOR_Ekspert2_informacja

Otrzymałam informację odnośnie problemu z połączeniem do VPN. Prawdopodobnie nie mają Państwo uruchomionej usługi eduroam, która jest wymagana, aby VPN działał. Stosowna informacja jest w instrukcji.
“UWAGA dla studentów: Aby uzyskać dostęp do serwera VPN należy mieć aktywną usługę eduroam.
Dostęp do sieci eduroam studenci mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.opole.pl.”

E-learning_podpisywanie plików

Wszystkie pliki z zadaniami przesyłane na platformę e-learningową powinny być podpisane według wzoru:

Nazwisko Inicjały imienia, KIERUNEK, ROK, GRUPA

Przykład: Kowalski J,LOG,I,C2

Proszę o zastosowanie się do tego wymogu.

Zajęcia na platformie e-learning

Wszystkie zajęcia będą odbywały się na wydziałowej platformie zdalnej edukacji: http://elearning.wipil.po.edu.pl

Logowanie do  platformy odbywa po podaniu loginu i hasła do systemu eStudent lub USOSweb.

Na mojej stronie internetowej w zakładce danego przedmiotu będą umieszczane hasła dostępu do kursów, publikowanych na platformie. Kursy będą zawierały zadania do zrealizowania, prezentacje z danego tematu oraz ewentualne testy zaliczeniowe.

W tym tygodniu na platformie będą dostępne dla Państwa pierwsze kursy. Wszystkie grupy będą informowane sukcesywnie o terminie dostępności kursów.