Kontakt

Dr inż. Kamila Tomczak
Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Kamila Tomczak, PhD Eng.
Opole University of Technology
Faculty of Production Engineering and Logistics

ul. Ozimska 75, 53-370 Opole

Pokój: Oz-101
E-mail: K.Tomczak-Horyn@po.edu.pl

Terminy konsultacji: Semestr letni 2021/2022
środa:
godz. 12:30-13:30, S-200
godz. 15:30- 16:00, S-206
sobota (zjazd nieparzysty): godz. 13:10-15:10, S-408
Link do konsultacji zdalnych:
https://etele.po.edu.pl/Konsultacje_KamilaTomczakHorynWażne:

Odpisuję tylko na e-maile wysyłane z poczty USOS według poniższego wzoru:

Tytuł wiadomości oraz podpis pliku: Nazwisko Inicjały imienia, KIERUNEK, ROK, GRUPA

Przykład: Kowalski J,LOG,I,C2

O mnie

Od  2012 r. jestem pracownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Obecnie na stanowisku adiunkta.

W zakres moich dydaktycznych obowiązków wchodzi prowadzenie zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekty i laboratoria) na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka.

W skład dotychczas prowadzonych przeze mnie przedmiotów wchodzą: ocena i wybór optymalnych rozwiązań, współczesne systemy organizacji produkcji, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, makroekonomia, zintegrowane systemy zarządzania, controlling w inżynierii produkcji, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania, metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań, towaroznawstwo, tworzenie i rozwijanie efektywnych zespołów, zarządzanie innowacjami, zarządzanie relacjami z klientem, prawo gospodarcze, psychologia, socjologia, zarządzanie strategiczne dla inżynierów, mikroekonomia.

Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest: „Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji”. Przewód doktorski został otwarty 15.02.2017 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji uzyskałam 06.02.2019 r. 

Moje zainteresowania naukowe obejmują: inżynierię produkcji, zarządzanie innowacjami, motywację pracowników, psychologię kreatywności oraz inteligencję emocjonalną.

LpRokOsiągnięcia naukowe/organizacyjne/prowadzone warsztaty
07.03.2022-nadalCzłonek Rady dydaktycznej kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
12.2021Nagroda projakościowa JM Rektora za rok 2020
15.11.2021Recenzent pracy złożonej na konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie organizowanym przez PTZP
1-2.04.2021Recenzent prac naukowych 37th IBIMA Conference on Vision 2025
08.02.2021Organizacja konkursu dla uczestników Dziecięcej Politechniki Opolskiej
https://www.facebook.com/DzieciecaPolitechnikaOpolska/posts/140906137879028
12.2020Uczestnictwo w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzenie zajęć dotyczących przepisów prawa pracy oraz BHP będące elementem programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa"
12.2020Nagroda projakościowa JM Rektora za rok 2019
05.12.2020Wykład otwarty pt. „Trening kreatywności” w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej
09.09.2020Wykład otwarty pt. "Kreatywność w miejscu pracy"
10.2020-10.2021Opiekun SKN Expert
10.2020-10.2021Udział w projekcie Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki"
1-2.04.2020
4-5 11.2020
Recenzent prac naukowych 36th oraz 35th IBIMA Conference on Vision 2025
2020-2023Członek Komisji Rewizyjnej PTZI
23.02.2020Drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Doktorów z zakresu Cyfryzacji Produkcji organizowanym przez PTZP i PTZI
09.01.2020Prowadzenie warsztatów pt. "Od wyobraźni do innowacji" w ramach Dnia inżyniera
21-22.10.2019Udział w szkoleniu: Zarządzanie talentami w organizacji
28-29.09.2019Udział w warsztatach Destination Imagination
24.02.2019Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii organizowanym przez PTZP i PTZI
2019Współautor książki "Kreatywność pracowników i twórcze zespoły"
2019Członek Zarządu Fundacji Kuźnia Kreatywności Profesora Ryszarda Knosali
24.10.2018Prowadzenie warsztatów „Badanie kreatywności pracowników i budowa twórczych zespołów”, organizowanych przez PTZI oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
09.05.2018Prowadzenie warsztatów poświęconych pracy zespołowej i kreatywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w klasie III technikum elektrycznego, w ramach promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
01.02-30.04.2018Stypendium doktorskie przyznane na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r.
2017-2018Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez PTZP
18.10.2017Prowadzenie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Opolszczyźnie 2017
04.10.2017Prowadzenie warsztatów z Diagnozowania kreatywności pracowników i budowy twórczych zespołów w ramach I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów, organizowanych przez PTZI oraz Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
29.05.2017Prowadzenie warsztatów „Poznaj swoją kreatywność i rolę w zespole” w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki 2017
30.03.2017Organizacja oraz wystąpienie na Dniach Otwartych na WIPIL
2017-2019Członek zespołu do spraw promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2016-nadalCzłonek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI)
01.11.2014-30.04.2015Doradztwo w przedsiębiorstwie MEBLONOWAK w ramach projektu: "Czas na innowacje Opolszczyzno- Kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje"
Luty 2014Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2014Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
2013/20142013/2014 Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (WIPIL)
2013Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
2012-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP)
2011-2012I miejsce w konkursie na najlepszego studenta na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Polsce

 

Publikacje

2021

 1. Tomczak-Horyń K., Bednarz D.: Badanie kultury proinnowacyjnej na wybranym przykładzie. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 3-4, 2021, s. 2 – 7.
 2. Tomczak-Horyń K.: Postawa twórcza pracowników-wyniki badań.[w:] Kazojć K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu, wiedza-decyzje-innowacje. Wyd. Volumina, Szczecin 2021, 17-27.

2020

 1. Tomczak-Horyń K.: Mikrofundamenty w ocenie prokreatywnej kultury przedsiębiorstwa — koncepcja i zastosowanie. [w:] Knosala R. (red.):Inżynieria Zarządzania, Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, 85-93.
 2. Tomczak – Horyń Kamila: Assessment of the creative culture and level of innovation in a company- case study. w: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth. Proceedings of the 35nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, International Business Information Management Association ,ISBN: 978-0-9998551-4-0, ss. 11142-11149.

2019

 1. Tomczak-Horyń K., Wasilewska B.: Model of the employees’ recruitment for creative teams in manufacturing company. Management and Production Engineering Review, Vol 10, No 4, 2019, pp. 55-64. DOI: 10.24425/mper.2019.131445
 2. Knosala R., Tomczak-Horyń K., Wasilewska B: Kreatywność pracowników i twórcze zespoły, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. https://www.pwe.com.pl/ksiazki/kreatywnosc-pracownikow-i-tworcze-zespoly,p23430799
 3. Tomczak Horyń K., Knosala R.: Badanie wpływu kreatywności innowatorów na rozwój innowacji w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] Knosala R. (red.):Inżynieria Zarządzania, Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 113-122.
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena kreatywności innowatorów, Studia i Prace WNEIZ, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 55, “Zarządzanie”, Szczecin 2019, s. 269-279, ISSN:2450-7733. DOI: 10.18276/sip.2019.55-23

2018

 1. Wasilewska B., Tomczak-Horyń K., Knosala R.: Methodology of selecting innovators and support for innovator activity, [in:], Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. The 32nd International Business Information Management Association Conference, (ed.): Khalid S. Soliman, Sewilla 2018, pp. 281-289.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego, Studia i Prace WNEIZ US, nr 52/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 215–224. DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-16
 3. Tomczak – Horyń K., Wasilewska B., Knosala R.: Pomiar kreatywności pomysłodawców innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe 2018, nr 162, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, s. 77–88. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/846
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena poziomu wprowadzonych innowacji w wybranych przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 130–138.

2017

 1. Tomczak-Horyń K., Knosala R.: The study project on employees creativity effect on innovation in a manufacturing company, [in:] K.S. Soliman (ed.): Proceedings of the 30th International Business Information Managment Association Conference. Madrit, Spain 2017, pp. 1918–1926.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4, 2017, s. 47 – 54.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena próbki pracy innowatorów, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, t. 1, s. 118–126.

2016

 1. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, t.1 s. 228 – 235.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2016, s. 34 – 39.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of Employees’ Creativity as a Stimulator of Company Development. Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, pp. 709–716.

2015

 1. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Kryteria doboru pracowników do kreatywnych zespołów [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, t. 1, s. 329 – 337.

2014

 1. Tomczak-Horyń K., Knosala R.: Analiza psychometryczna kwestionariusza do mierzenia postawy twórczej pracowników produkcyjnych. Logistyka. nr 6, 2014, s. 12459-12463, bibliogr. 8 poz., rys., tab. [CD4].
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór kryteriów do oceny kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, t. 1, s. 203 – 2011.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie do badania poziomu kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:]  Łebkowski P. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, AGH, Kraków 2014.
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of employee creativity in the context of production accounting system, [w:] Czasopismo Techniczne- Technical Transations. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, s. 64 – 73.

2013

 1. Tomczak–Horyń K., Knosala R.: System rozliczania pracowników produkcyjnych w przykładowym przedsiębiorstwie, [w:] Matuszek J., Gregor M., Mičieta B. (red.): Metody i techniki zarządzania. Oficyna Wydawnicza ATH, Bielsko–Biała 2013, s. 53 – 64.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór metody generowania innowacyjnego produktu na przykładzie praktycznym, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, t. 2, s. 258 – 269.