O mnie

Od  2012 r. jestem pracownikiem Instytutu Innowacyjności Procesów
i Produktów Politechniki Opolskiej.

W zakres moich dydaktycznych obowiązków wchodzi prowadzenie zajęć (ćwiczenia, projekty i laboratoria) na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka.

W skład dotychczas prowadzonych przeze mnie przedmiotów wchodzą: ocena i wybór optymalnych rozwiązań, współczesne systemy organizacji produkcji, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, makroekonomia, zintegrowane systemy zarządzania, controlling w inżynierii produkcji, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania, metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań, towaroznawstwo, tworzenie i rozwijanie efektywnych zespołów, zarządzanie innowacjami, zarządzanie relacjami z klientem.

Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest: „Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji”. Przewód doktorski został otwarty 15.02.2017 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Moje zainteresowania naukowe obejmują: inżynierię produkcji, zarządzanie innowacjami, motywację pracowników, psychologię kreatywności oraz twórcze rozwiązywanie problemów.

lp. Rok Osiągnięcia naukowe/organizacyjne/prowadzone warsztaty
1 2011-2012 I miejsce w konkursie na najlepszego studenta na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Polsce
2 2012-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP)
3 2013 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu  i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
4 2013/2014 Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (WIPIL)
5 2014 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu  i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
6 Luty 2014 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
7 2016-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI)
8 2017-nadal Członek zespołu do spraw promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
9 30.03.2017 Organizacja oraz wystąpienie na Dniach Otwartych na WIPIL
10 29.05.2017 Prowadzenie warsztatów „Poznaj swoją kreatywność i rolę w zespole” W ramach Opolskiego Festiwalu Nauki 2017
11 04.10.2017 Prowadzenie warsztatów z Diagnozowania kreatywności pracowników i budowy twórczych zespołów w ramach I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów, organizowanych przez PTZI oraz Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
12 18.10.2017 Prowadzenie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Opolszczyźnie 2017
13 2017-2018 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu  i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez PTZP
14 09.05.2018 Prowadzenie warsztatów poświęconych pracy zespołowej  i kreatywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w klasie III technikum elektrycznego, w ramach promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
15 24.10.2018 Prowadzenie warsztatów „Badanie kreatywności pracowników i budowa twórczych zespołów”, organizowanych przez PTZI oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.