Kontakt

mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń
Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Ozimska 75, 53-370 Opole

Pokój: Oz-101
E-mail: k.tomczak-horyn@po.opole.pl

Konsultacje :

czwartek (tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15): 9:30-11:00, s. Oz. 101
niedziela (tyg. 2, 4, 6, 8, 10): 10:50-12:20, s. S-210

O mnie

Od  2012 r. jestem pracownikiem Instytutu Innowacyjności Procesów
i Produktów Politechniki Opolskiej.

W zakres moich dydaktycznych obowiązków wchodzi prowadzenie zajęć (ćwiczenia, projekty i laboratoria) na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka.

W skład dotychczas prowadzonych przeze mnie przedmiotów wchodzą: ocena i wybór optymalnych rozwiązań, współczesne systemy organizacji produkcji, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, makroekonomia, zintegrowane systemy zarządzania, controlling w inżynierii produkcji, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania, metody i techniki tworzenia innowacyjnych rozwiązań, towaroznawstwo, tworzenie i rozwijanie efektywnych zespołów, zarządzanie innowacjami, zarządzanie relacjami z klientem.

Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest: „Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji”. Przewód doktorski został otwarty 15.02.2017 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Moje zainteresowania naukowe obejmują: inżynierię produkcji, zarządzanie innowacjami, motywację pracowników, psychologię kreatywności oraz twórcze rozwiązywanie problemów.

lp. Rok Osiągnięcia naukowe/organizacyjne/prowadzone warsztaty
1 2011-2012 I miejsce w konkursie na najlepszego studenta na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Polsce
2 2012-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP)
3 2013 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu  i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
4 2013/2014 Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (WIPIL)
5 2014 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu  i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
6 Luty 2014 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
7 2016-nadal Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI)
8 2017-nadal Członek zespołu do spraw promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
9 30.03.2017 Organizacja oraz wystąpienie na Dniach Otwartych na WIPIL
10 29.05.2017 Prowadzenie warsztatów „Poznaj swoją kreatywność i rolę w zespole” W ramach Opolskiego Festiwalu Nauki 2017
11 04.10.2017 Prowadzenie warsztatów z Diagnozowania kreatywności pracowników i budowy twórczych zespołów w ramach I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów, organizowanych przez PTZI oraz Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
12 18.10.2017 Prowadzenie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Opolszczyźnie 2017
13 2017-2018 Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Innowacje w Zarządzaniu  i Inżynierii Produkcji w Zakopanem organizowanej przez PTZP
14 09.05.2018 Prowadzenie warsztatów poświęconych pracy zespołowej  i kreatywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w klasie III technikum elektrycznego, w ramach promocji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
15 24.10.2018 Prowadzenie warsztatów „Badanie kreatywności pracowników i budowa twórczych zespołów”, organizowanych przez PTZI oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Publikacje

2018

 1. Tomczak – Horyń K., Wasilewska B., Knosala R.: Methodology of  selecting innovators and support for innovator activity, [in:] K.S. Soliman (ed.): Proceedings of the 31th International Business Information Managment Association Conference. Seville, Spain 2018 (w druku).
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego, Studia i Prace WNEIZ US, nr 52/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, 215–224.
 3. Tomczak – Horyń K., Wasilewska B., Knosala R.: Pomiar kreatywności pomysłodawców innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe 2018, nr 162, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena poziomu wprowadzonych innowacji w wybranych przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 130-138.

2017

 1. Tomczak-Horyń K., Knosala R.: The study project on employees creativity effect on innovation in a manufacturing company, [in:] K.S. Soliman (ed.): Proceedings of the 30th International Business Information Managment Association Conference. Madrit, Spain 2017, 1918–1926.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4, 2017, s. 47 – 54.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena próbki pracy innowatorów, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, t. 1, s. 118-126.

2016

 1. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, t.1 s. 228 – 235.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2016, s. 34 – 39.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of Employees’ Creativity as a Stimulator of Company Development. Procedia Engineering, Volume 182, 2017, Pages 709–716.

2015

 1. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Kryteria doboru pracowników do kreatywnych zespołów [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, t. 1, s. 329 – 337.

2014

 1. Tomczak-Horyń K., Knosala R.: Analiza psychometryczna kwestionariusza do mierzenia postawy twórczej pracowników produkcyjnych. Logistyka. nr 6, 2014, s. 12459-12463, bibliogr. 8 poz., rys., tab. [CD4].
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór kryteriów do oceny kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, t. 1, s. 203 – 2011.
 3. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Narzędzie do badania poziomu kreatywności pracowników produkcyjnych, [w:]  Łebkowski P. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, AGH, Kraków 2014.
 4. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Evaluation of employee creativity in the context of production accounting system, [w:] Czasopismo Techniczne- Technical Transations. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, s. 64 – 73.

2013

 1. Tomczak–Horyń K., Knosala R.: System rozliczania pracowników produkcyjnych w przykładowym przedsiębiorstwie, [w:] Matuszek J., Gregor M., Mičieta B. (red.): Metody i techniki zarządzania. Oficyna Wydawnicza ATH, Bielsko–Biała 2013, s. 53 – 64.
 2. Tomczak – Horyń K., Knosala R.: Dobór metody generowania innowacyjnego produktu na przykładzie praktycznym, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, t. 2, s. 258 – 269.